RMP Kft | 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187. | Tel.: +36 93 516 470 | Fax: +36 93 516 471

CONSTRUMA belépőjegy nyereményjáték

A nyereményjáték megnevezése: „CONSTRUMA belépőjegy” (a továbbiakban: „Játék”)

A Játék szervezője: RMP Faipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Magyar út 187..; adószáma: 24781439-2-20; a továbbiakban: „Szervező”)

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a https://www.facebook.com/events/342355466380318/ poszt alatt jelzik az ott meghirdetett eseményen való részvételi szándékukat (a továbbiakban: „Játékos”).

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. március 21. napjának 00:00 percétől 2019. március 31. napjának 23:59 percéig tart.

3. A JÁTÉK MECHANIZMUSA

A Játékosok között 2 x 2 db belépőjegyet sorsolunk ki a Budapesten, 2019. április 3. napjától 2019. április 7. napjáig megrendezésre kerülő CONSTRUMA kiállításra. Egy belépőjegy egy személy részére egyszeri belépésre jogosít.  

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat, a sorsolást 2019. április 1. napján tartja és ezen a napon a nyertes Játékosokat saját Facebook profiljukon közvetlenül értesíti, valamint az RMP Kft. teljes körű lakberendezés oldalon egyszeri alkalommal közzéteszi. A Játékos a nyereményt legkésőbb 2019. április 2. napján 23:59-ig veheti át úgy, hogy a Szervező részére a nyeremény elfogadására vonatkozó egyértelmű szöveges válaszüzenetet küld.

A Szervező összesen 2 nyertest és 2 pótnyertest sorsol a Játékosok közül. A pótnyertesek (sorsolásuk sorrendjében) abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha valamelyik Játékos nem veszi át a fent írt határidőben és módon a nyereményt.    

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A sorsolás nem nyilvános.

4. EGYÉB SZABÁLYOK

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a nyertesek a következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget: info@rmpbutor.hu

A Szervező adatkezelési tájékoztatóját itt találja: http://www.rmpbutor.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A jelen nyereményjátékban megadott adatok kizárólag a nyereményjátékban való részvétel kapcsán, a nyeremény jelen szabályzatban írt átadása érdekében kezeljük. A személyes adatokat egyéb módon nem gyűjtjük, nem kezeljük, nem továbbítjuk. A Játékos a játékon való részvétellel a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadja.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az ennek keretében megadott adatokat a Facebook nem kezeli.

Nagykanizsa, 2019. március 20.