RMP Kft | 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187. | Tel.: +36 93 516 470 | Fax: +36 93 516 471

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: RMP Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar út 187.
Cégjegyzékszám: 20-09-073955
Adószám: 24781439-2-20
Statisztikai azonosító: 24781439-1623-113-20
Weblap: www.rmpbutor.hu; www.rmpkonyhabutor.hu
Kapcsolattartás: Pusztainé Dr. Róka Viktória ügyvezető
Telefon: 93/516-470
E-mail: info@rmpbutor.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@rmpbutor.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Adattovábbítás: a megrendelések teljesítése érdekében a nevét, a szállítási címet és telefonos elérhetőséget - ilyen igénybevétele esetén - a szállítást teljesítő cég részére továbbítjuk, aki köteles az adatait az irányadó adatkezelési jogszabályok betartásával kezelni.

1.A kezelt adatok köre

A megrendelő neve, lakcíme (ország, város, irányítószám, utca, házszám, ajtószám), szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma.

2.Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  1. a Társaság által nyújtott szolgáltatáshoz (bútorgyártás és helyszíni beszerelés) kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait a megrendelés során létrejövő vállalkozási szerződések teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
  2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

h) az adatkezelő részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben írt kötelezettségek (pl. számlaadás) teljesítése érdekében.

3.Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalap:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

  1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  2. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

4.Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A marketing tevékenység céljából megadott adatok megőrzési ideje a hozzájárulás megadásától számított 36 hónapig, illetve a hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig).

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

5.Az Érintett jogai (GDPR III. fejezet)

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) tájékoztatási és hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) adathordozhatósághoz való jog (az adatkezelő által kezelt adatoknak az Érintett részére történő átadása, más adatkezelő részére történő továbbítása)

f) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

g) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

h) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

i) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

6.Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

7.Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

 

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Nem történik

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

 

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Balaskó Gyöngyi könyvelő (KANIZSA-SZÁM Kft.)

Legalább 8 év

Hírlevél küldés

Név

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

www.magex.hu hírlevél szolgáltató

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 36 hónapig

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Nem történik

öt év